† ‡ ஜ † ‡

I want to play with: men
Looking for: friendship, entertainment
Zodiac sign: scorpio
Birthday: 10-26
Joined: 2017-08-20
você é a minha inspiração... ♡+♡=❤² ♪ღ♪
Points744More
To keep level: 
Points needed: 56

Games activity

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
40127.56 mln
Bright T-shirt
Bright medal
Bright T-shirt
Bright medal
Bright T-shirt

Gifts

Gifts : 295

Something about me

About me
† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡

https://youtu.be/NCZuYS-9qaw

† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡
Favorite music
: .ılı.——Volume——.ılı.
: ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
: Min- – – – – – – – – -●Max

https://youtu.be/opFnbcG3HfM
Things I like
https://youtu.be/FmhuwyutzTQ

Wall

 • Olhar Raio ✖1 hour ago
 • TIJE1202641 hour ago
  GORĄCO I MIŁO WITAM SERDECZNIE POZDRAWIAM ŻYCZĄC MIŁEGO DNIA
 • https://youtu.be/xxeINFdS7fc
 • danoninho9 hours ago
  Passando pra te deseja boa noite
 • P0DER0SA.9 hours ago
  É preciso saber viver.
  É preciso saber escolher a felicidade. Todos passam por problemas, provações de todo tipo.
  Todos têm que ultrapassar obstáculos de diferentes tamanhos,
  mas apesar disso tudo é preciso saber viver.
  E isso significa saber sorrir apesar da tristeza,
  saber enxergar as dádivas mesmo atravessando tribulações.
  É preciso saber sentir gratidão e ver sempre o lado positivo,
  pois só assim conseguirá ser feliz.


  Desejo uma semana repleta de realizações
 • ♥ÐЯ ÐªŊº10 hours ago
  https://www.youtube.com/watch?v=w5jwxrTqoEA
 • ♥ÐЯ ÐªŊº10 hours ago
  ˧███████████████████████؀؏؁٨٨٨ᴞٮࣿࣿ״ࣿࣿ؄⁂ࣿࣿࣿࣿࣿࣿࣿ࣢٨ٮس֢֢֟֟֟֊֢֟֊ͭͭ͡͡ϡ͞͞͞͞՚͠҉֊ڀ֟՞҅҅٠͆͆͌͌҉֟֎҇҇֊youҖ͍҇҇٣͚͇̺̺͚͚ࣚ͒͌ͣ͟͡ͺ҅҇҂؈΅؁҉҉٣҉؏҅΅҇؈҂՞҃҉΅΅͠΅ˁ͇͇͍͚͚̻ˆ‖̳̳̪͆͌͌˽̥̥͇͌͌͡͡͞͞Ͱ̺̻̿̿͑ʹ͵͜͠※͍͇ˀ͠͠˥ࣚݐࣚ˽ֲ֢͊͟͜ב֏͍ࣚ࣢ࣚࣚࣚ˽ࣚʹʫʡ͎ͺ̺ࣚࣚࣚᴞˉʭ̺͡ɸ˞˞˘͚͍̿̿̿͟͜͝͠͝hope you enjoyed your weekend..
 • danoninho11 hours ago
 • danoninho16 hours ago
  Bom domingo
 • John Thompson91917 hours ago
  https://youtu.be/IYdRnT0lg5k

Pages: 182