Lion74  
Interested in: women
Looking for: entertainment
Joined: 2010-02-04
,,...To cała prawda..." ,,Jutro możemy być szczęśliwi..."
Points182More
To keep level: 
Points needed: 18

Gifts

Gifts : 8
New Year's Surprise
Happy New Year
Sapphire
Lucky horseshoe
Cheerful kitten
Cold beer
Warming tea
Green beer

Photos

Last visits

Total visits: 6977
3 hours ago
3 days ago
14 days ago
29 days ago
31 days ago
39 days ago
44 days ago
52 days ago
70 days ago

Wall

 • Lion748 days ago
 • Lion748 days ago
 • Lion7428 days ago
 • Lion7428 days ago
 • Lion7466 days ago
 • Lion7466 days ago
 • Lion7466 days ago
 • mamaancys2176 days ago
  Pada śnieg, suną sanki,
  jest renifer i bał****i.
  Śnieżki z nieba spadają,
  życzenia zdrowych świąt składają.
  Niech te święta będą wyjątkowe,
  a prezenty odlotowe.
 • Lion7478 days ago
 • Lion7480 days ago

Pages: 8

1