Thứ hạng giải đấu - Xì phé

Selected league: Argentina  
hiển thị:

Hạng: 2014-08-01

hiển thị:
#Đăng nhậpQuốc giaHình chụpCâu lạc bộ VIPHạng
(điểm)
Giải đấu
(đã lên lịch / tự do)
ThắngTiền Đồng Thắng Được
1Argentina404748/99 (2)  (7)40,0 triệu
2Argentina300529/149 (1)  (3)25,5 triệu
3Argentina13694/164 (13)12,9 triệu
4Argentina 114631/114 (18)11,7 triệu
5Argentina7638/51 (1)  (1)5,8 triệu
6Argentina 51428/42 (1)  (3)4,7 triệu
7Argentina510-/70 (5)5,0 triệu
8Argentina3084/41 (2)2,0 triệu
9Argentina283-/37 (1)2,5 triệu
10Argentina267-/65 (12)2,4 triệu
11Argentina169123/- 342.000
12Argentina144-/12 1,1 triệu
13Argentina10127/9 557.400
14Argentina 99-/88 (6)853.200
15Argentina9760/30 333.600
16Argentina891/28 (1)803.400
17Argentina 7857/- 168.000
18Argentina63-/4 (1)621.000
19Argentina 5439/3 147.350
20Argentina4511/5 191.100
21Argentina 3412/12 225.600
22Argentina 3220/- 72.350
23Argentina 29-/10 (2)288.000
24Argentina2825/6 34.541
25Argentina261/4 275.400
26Argentina22-/22 (3)234.000
27Argentina 201/7 (2)90.000
28Argentina208/- 84.000
29Argentina194/5 0
30Argentina17-/12 (2)133.200

Trang: 4

1