Thứ hạng giải đấu - Xì phé

Selected league: Argentina  
hiển thị:

Hạng: 2014-07-01

hiển thị:
#Đăng nhậpQuốc giaHình chụpCâu lạc bộ VIPHạng
(điểm)
Giải đấu
(đã lên lịch / tự do)
ThắngTiền Đồng Thắng Được
1Argentina1918-/167 (6)17,2 triệu
2Argentina 13862/54 12,4 triệu
3Argentina103226/163 (6)7,7 triệu
4Argentina91444/4 (7)10,6 triệu
5Argentina755-/121 (6)6,2 triệu
6Argentina7005/38 (3)6,0 triệu
7Argentina582-/75 (7)5,7 triệu
8Argentina4182/7 (1)3,9 triệu
9Argentina 378-/74 (9)3,3 triệu
10Argentina3742/38 (5)3,9 triệu
11Argentina3316/36 (3)2,9 triệu
12Argentina28946/27 (2)2,4 triệu
13Argentina 247-/35 (2)2,3 triệu
14Argentina246-/33 (2)2,5 triệu
15Argentina22597/23 (14)1,3 triệu
16Argentina 176-/32 (3)1,6 triệu
17Argentina156111/- 333.000
18Argentina882/9 (1)761.400
19Argentina71-/18 286.200
20Argentina 6632/2 271.100
21Argentina635/- 0
22Argentina 43-/27 (3)415.800
23Argentina36-/17 (2)288.000
24Argentina3231/- 0
25Argentina273/- 0
26Argentina 25-/19 (1)241.200
27Argentina242/1 195.000
28Argentina 24-/23 (1)98.460
29Argentina 20-/24 203.400
30Argentina 2014/6 45.600

Trang: 4

1