Thứ hạng giải đấu - Xì phé

Selected league: Argentina  
hiển thị:

Hạng: 2015-03-01

hiển thị:
#Đăng nhậpQuốc giaHình chụpCâu lạc bộ VIPHạng
(điểm)
Giải đấu
(đã lên lịch / tự do)
ThắngTiền Đồng Thắng Được
1Argentina100-/4 900.000
2Argentina 644/3 799.920
3Argentina 46-/10 396.000
4Argentina158/- 93.000
5Argentina5-/2 0
6Argentina 5-/2 36.000
7Argentina44/1 0
8Argentina 44/4 3.600
9Argentina 31/- 0
10Argentina 22/- 0
11Argentina21/- 0
12Argentina 22/- 0
13Argentina 22/- 5.000
14Argentina 22/1 0
15Argentina 22/- 0
16Argentina 11/1 0
17Argentina 11/- 3.350
18Argentina 11/- 0
19Argentina11/- 0
20Argentina 1-/2 10.800
21Argentina 0-/1 0
22Argentina 0-/4 3.600