Thứ hạng giải đấu - Xì phé

Selected league: Argentina  
hiển thị:

Hạng: 2015-03-01

hiển thị:
#Đăng nhậpQuốc giaHình chụpCâu lạc bộ VIPHạng
(điểm)
Giải đấu
(đã lên lịch / tự do)
ThắngTiền Đồng Thắng Được
1Argentina 990-/84True Blue (3)8,8 triệu
2Argentina63210/30 4,7 triệu
3Argentina 47515/20True Blue (1)2,5 triệu
4Argentina 450-/50True Blue (11)4,4 triệu
5Argentina267-/10True Blue (3)2,8 triệu
6Argentina1451/7 1,5 triệu
7Argentina140-/7 1,2 triệu
8Argentina7455/- 228.000
9Argentina681/7 378.000
10Argentina63-/7 586.800
11Argentina57-/1True Blue (1)630.000
12Argentina 3428/3 60.804
13Argentina 3218/- 48.000
14Argentina 3024/- 27.000
15Argentina 2927/7 74.673
16Argentina 27-/2True Blue (1)320.400
17Argentina 21-/11 189.000
18Argentina 178/1 105.000
19Argentina 12-/10True Blue (1)115.200
20Argentina 129/5 30.600
21Argentina 129/17 17.400
22Argentina116/- 0
23Argentina 119/9 27.000
24Argentina 10-/10True Blue (1)72.000
25Argentina 95/- 20.100
26Argentina99/1 0
27Argentina 8-/3 64.080
28Argentina 83/- 0
29Argentina 7-/3 0
30Argentina 6-/6True Blue (1)61.200

Trang: 3

1