Thứ hạng giải đấu - Xì phé

Selected league: Argentina  
hiển thị:

Hạng: 2014-07-01

hiển thị:
#Đăng nhậpQuốc giaHình chụpCâu lạc bộ VIPHạng
(điểm)
Giải đấu
(đã lên lịch / tự do)
ThắngTiền Đồng Thắng Được
1Argentina1951-/181 (7)17,5 triệu
2Argentina 13862/54 12,4 triệu
3Argentina111650/4 (7)10,7 triệu
4Argentina103226/163 (6)7,7 triệu
5Argentina10132/143 (1)  (7)9,7 triệu
6Argentina826-/108 (9)8,1 triệu
7Argentina7005/39 (3)6,0 triệu
8Argentina4512/11 (1)4,3 triệu
9Argentina4422/50 (7)4,5 triệu
10Argentina 394-/81 (9)3,3 triệu
11Argentina3846/43 (4)3,3 triệu
12Argentina35651/31 (2)2,8 triệu
13Argentina260-/39 (2)2,5 triệu
14Argentina 247-/36 (2)2,3 triệu
15Argentina22597/23 (14)1,3 triệu
16Argentina191135/- 468.000
17Argentina 176-/32 (3)1,6 triệu
18Argentina147-/41 642.600
19Argentina1056/- 0
20Argentina 1033/14 (2)960.240
21Argentina882/9 (1)761.400
22Argentina 7439/3 289.500
23Argentina 44-/33 (3)433.800
24Argentina 3928/- 87.000
25Argentina37-/18 (2)288.000
26Argentina 3519/- (1)215.000
27Argentina3231/- 0
28Argentina273/- 0
29Argentina 25-/21 (1)241.200
30Argentina 25-/27 (1)116.460

Trang: 5

1