Thứ hạng giải đấu - Xì phé

Selected league: Argentina  
hiển thị:

Hạng: 2014-11-01

hiển thị:
#Đăng nhậpQuốc giaHình chụpCâu lạc bộ VIPHạng
(điểm)
Giải đấu
(đã lên lịch / tự do)
ThắngTiền Đồng Thắng Được
1Argentina85042/73True Blue (17)7,7 triệu
2Argentina72615/95True Blue (6)5,7 triệu
3Argentina 58827/47True Blue (3)5,3 triệu
4Argentina4361/15 3,8 triệu
5Argentina3479/3 3,5 triệu
6Argentina33814/25True Blue (1)1,8 triệu
7Argentina2141/38True Blue (5)1,8 triệu
8Argentina165110/- 492.000
9Argentina674/2 450.000
10Argentina 6611/9 447.420
11Argentina63-/23True Blue (8)540.000
12Argentina5547/2 57.000
13Argentina52-/42True Blue (7)486.000
14Argentina 5037/1True Blue (1)322.900
15Argentina 42-/4 356.400
16Argentina4137/23 37.684
17Argentina 3922/1True Blue (1)111.300
18Argentina 3824/16 163.200
19Argentina2912/-True Blue (2)151.420
20Argentina 2813/- 18.000
21Argentina 28-/34True Blue (1)277.200
22Argentina 218/4True Blue (2)95.450
23Argentina2112/- 0
24Argentina 2112/17 96.250
25Argentina199/15 29.100
26Argentina 1616/20 11.700
27Argentina168/- 0
28Argentina14-/1 0
29Argentina 142/4 249.750
30Argentina 145/25 83.820

Trang: 6

1